ابوالفضل کرمی

درخواست حذف این مطلب

مثلِ سرباز ، که زخم ها به تن ش جا مانده
من همان آدمِ شادم ، که غم ش جا مانده

تو کجایی که ببینی ، دلِ من منتظر است
من اسیرم که دلم ، در وطن ش جا مانده

آه بعد از تو دگر ، مرده ام و جانی نیست
من شهیدم که به خاکی ، بدن ش جا مانده

عشقِ تو در دلِ من ، مانده نمی دانی تو
مثل یک مرده ، که از او کفن ش جا مانده

مثل یعقوب ، به دنبالِ تو من می گردم
تویی یوسف ، که فقط پیرهن ش جا مانده


#ابوالفضل_کرمی_کافی